Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Gyrat - Nagt pul geçirimleri
Ýazylan wagty: 04 июля 2015 Ýazan Krassavchik

Durmuşyň ösüş depginleri wagt gymmatlygynyň ýokarlanmagyna getirýär, bu bolsa öz gezeginde müşderileriň dürli görnüşli hasaplaşyklara we töleglere isleglerini ösdürýär, netijede kämil nagt pul geçirme zerurlygy ýüze çykýar. Görkezilen amaly bank müşderileri üçin hasap açyp ýa-da açman amala aşyryp bilýär. Goýum hasabyny ulanmazdan şahsy taraplaryň serişdelerini geçirmeklik iki sany görnüşli bank önümini göz öňünde tutýar: tiz pul geçirimleri"Gyrat" we möhletli pul geçirmeleri.

Pul geçirmesiniň iň az möçberi - 20 manat

Okalan sany: 160   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13123 sek. ýüklenen baýt: 29288