Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
«Ýaňlan, Diýarym!» bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi
Ýazylan wagty: 21 августа 2015 Ýazan NEXTTM

«Ýaňlan, Diýarym!» bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyry geçirildi

19-njy awgustda Türkmenbaşy şäheriniň «Tolkun» seýilgähinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyna bagyşlanyp, edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» bäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça tapgyry geçirildi. Açyk asmanyň astyndaky sahnada geçen bu bäsleşige welaýatyň etrap-şäherlerinden deslapky gözden geçilişlerde saýlanan zehinli ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy.

Bäsleşigiň welaýat tapgyrynyň netijesinde Esenguly etrabyndan Abadangözel Seýdalyýewa we Serdar şäherinden Rüstem Hallyýew ýeňiji diýlip yglan edilip, olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Okalan sany: 167   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15316 sek. ýüklenen baýt: 30619