Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Sentýabr — iri medeni, köpçülik çäreleriniň aýy
Ýazylan wagty: 22 августа 2015 Ýazan NEXTTM


Sentýabr — iri medeni, köpçülik çäreleriniň aýy

Sentýabr aýynyň gelmegi bilen ýurdumyzda iri medeni, köpçülik çäreleriniň uly tapgyry geçiriler. Bilimler we talyp ýaşlar gününe gabatlanyp orta mekdepleriň 23-siniň, çagalar baglarynyň onusynyň,  A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň täze binalar toplumynyň, çagalar awtoşäherjiginiň, şeýle hem iri söwda merkeziniň hem-de köp gatly awtoduralganyň açylyş dabaralary bolar. “Arkadag” seýilgähinde geçiriljek ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti baýramçylyk gününiň jemlenmesi bolar.  

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Sport toplumynyň, Awaza etrabyndaky medeni-durmuş maksatly binalaryň, Türkmenbaşy şäherinde bekre balygyny gaýtadan işleýän kärhananyň, Kongresler merkeziniň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň birnäçesiniň ulanylmaga berilmegi, “Türkmeniň Altyn asyry”  bäsleşiginiň ýeňijileriniň sylaglanylmagy  we medeniýet işgärlerine hormatly atlaryň dakylmagy mynasybetli  giň möçberli dabaralar guralar.

Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 21-nji awgustda geçirilen mejlisinde habar berildi.

Okalan sany: 202   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15167 sek. ýüklenen baýt: 29863