Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
parasatly jümleler
Ýazylan wagty: 14 апреля 2013 Ýazan Mayichka


 


                                  Dostluk bilen kalplaryň söýgüsini gazanyň


                                                                 ***


                                  Hakyky dost müňlere hem satylmaz


                                                                 ***


                        Dosty bolmadyk adam-sagy bolup, çepi bolmadyk beden ýalydyr


                                                                 ***


                        Abraýly dost dostuň dostuny hem söýýän dostdur


                                                                 ***


                                   Kim aýypsyz dost gözlese, dostsuz galar.


                                                                 ***


                        Ot tüssäniň nämesi bolýan bolsa, dost hem dosta şonuň ýalydyr.


                                                                 ***


                        Her bir ýalňyşy üçin dostuna gaharlananyň duşmany köpeler.


                                                                 ***


                     Dostuň saňa özüniň sözünden öňürti gözi bilen düşündirýän kişidir.


                                                                 ***


                                              Dostlar üç zat ýalydyr:


                                                  1.Aç üçin azyk:


                                                  2.Hassa üçin derman:


                                                  3.Beden üçin dem.


                                                                 ***


         Hemaýatkär dostluga mätäçlik çekmek, akar suwa mätäçlik çekmek ýalydyr.


                                                                 ***


                              Dostuň halamaýan zadyny söýmek dostlukdan däldir.


                                                                 ***


                              Ynsanlaryň ejizleri dosty az bolanlardyr.


                                                                 ***


             Dostlaryň iň ejizleri bolsa, ýeňşiň dostlar bilendigine ynamyny ýitirenlerdir.


                                                                 ***


                        Dost bilen syr paýlaşmak iç gysdyrmaýan durmuşdyr.


 


 


 


 

Okalan sany: 1198   Jogaplar: ( 4 )

marala
14 апреля 2013

Erbetdal.haladym

Jekson
15 апреля 2013

  1.Aç üçin azyk:2.Hassa üçin derman: 3.Beden üçin dem, ýerlikli aýdylan gyzyla gaplaýmaly sözler, gyzykly sag bol gowy maglumatlaryňyzy paýlaşýaňyz. yahoo

bayko
15 апреля 2013

Gowy sozler!

shutnick
15 апреля 2013

elmydama şular ýaly sözler ulanylyp gelinse onda bizden akylly adam bolmaz, ýöne ýatlamak geregoodk, 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08145 sek. ýüklenen baýt: 50017