Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Daşary ýurtly raýatlar türkmen talyplary bolarlar
Ýazylan wagty: 26 сентября 2015 Ýazan Krassavchik

Bilim babatda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda baglaşylan Ylalaşyga, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaran 12973-nji kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Bilim ministrligine 2015—2016-njy okuw ýylynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda çykaran 6962-nji buýrugy bilen tassyklanan, 2015-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryndan daşary: Owganystan Yslam Respublikasynyň 30 raýatyny tölegsiz esasda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna bir ýyllyk dil öwreniş okuwlaryna;  Owganystan Yslam Respublikasynyň 30 raýatyny, Täjigistan Respublikasynyň 10 raýatyny, Hytaý Halk Respublikasynyň 4 raýatyny tölegsiz esasda, Russiýa Federasiýasynyň 1 raýatyny we Ukrainanyň 1 raýatyny tölegli esasda okuwa kabul etmäge ygtyýar berildi. 

Okalan sany: 133   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14320 sek. ýüklenen baýt: 29923