Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Ankaranyň döwlet teatry Türkmenistanda myhmançylykda bolar
Ýazylan wagty: 07 октября 2015 Ýazan NEXTTM

Ankaranyň döwlet teatry Türkmenistanda myhmançylykda bolar

Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Ankaranyň döwlet teatrynyň artistleri 8-10-njy oktýabr aralygynda  Mary şäherinde saparda bolarlar diýip, Türkiýäniň «www.haberler.com» internet saýtynda aýdylýar. Şäheriň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda myhmanlar meşhur ýazyjy, dramatirg Haldun Ýeneriň «Gözlerimi ýumaryn, wezipämi berjaý ederin» atly sahna oýnuny gökrzerler. 

Režissýor Ali Düşenkalkaryň sahnalaşdyrylan bu sahna oýnunyň Türkmenistandaky ilkinji görkezilişi 9-njy oktýabrda bolar. Bu ýerdäki dabaralaryň çäklerinde türki halklaryň beýleki wekilleriniň hem sahna eserleri görkeziler.

Okalan sany: 101   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,04163 sek. ýüklenen baýt: 30100