Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
ÖŇDE OLIMPIÝADA
Ýazylan wagty: 08 октября 2015 Ýazan Mayichka

                                    ÖŇDE OLIMPIÝADA


Ýurdumuzyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda baýramçylyk çäresi geçirildi. Onda dzýudo boýunça halkara ýaryşynda ýeňiş gazanan ussat türgenimiz Gülbadam Babamyradowany sylaglamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň adyna aýdylan alkyş sözleri dabaranyň içinden eriş-argaç bolup geçdi. Taşkentde tamamlanan halkara ýaryşynda altyn medala mynasyp bolan Gülbadam Babamyradowa Hormatly Prezidentimiziň degişli çözgüdine laýyklykda on müň amerikan dollary sowgat berildi. Şa serpaýy üçin Hormatly Prezidentimize minnetdarlyk bildirmeklik bilen Gülbadam has uly üstünlikler ugrunda yhlas etjekligini ynandyrdy.


Okalan sany: 574   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
08 октября 2015

Gülbadam altyn medaldan başgada dünýâ olimpiýadasyna gatnaşmaga ýollanma mynasyp boldy. GÜLBADAM ÝEÑŞIÑ GUTLY BOLSUN !


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06098 sek. ýüklenen baýt: 30099