Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
MONITORLARDAN TELEFONLARA SIMSIZ ZARÝAD
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM

MONITORLARDAN TELEFONLARA SIMSIZ ZARÝAD

Las Wegasda geçirilen “CES 2016” şüweleňinde “Dell” şereketi simsiz monitor bazaryna tarap ädim ädendigini mälim etdi. Şereketiň täze görnüşli monitorlary käbir telefonlara simsiz arabaglanyşygy arkaly zarýad berip bilmek ukyby bilen köpleriň ünsüni özüne çekmegi başardy. Bu aýratynlygyň şereket tarapyndan öndürilýän täze monitorlara islegi has hem güýçlendirmegine garaşylýar. “Dell 23 Wireless” monitory, ulanyjylara Full HD durulygyny hödürlemek bilen, şol bir wagtda “Windows” hem-de “Android” enjamlaryndan “Miracast” we “Bluetooth” baglanyşygy arkaly wideoşekilleriň alyş-çalşyny amala aşyrmaga ukyplydyr. 178 dereje görnüşi hödürleýän monitorda jübüt 3 Wattlyk ses çykaryjylar we adaty HDMI bilen USB 2.0 girişleri göz öňünde tutulandyr. Ekranyň aşak tarapynda ýerleşdirilen zarýada goýulýan nokady bolsa hem “Qi” hem-de “PMA” standartlaryna laýyk gelýän simsiz zarýad berme mümkinçiligini hödürleýär. Ulanyjylar tarapyndan has peýdaly hasaplanylýan bu aýratynlyk üçin ähli telefonlaryň zarýad alyp biljekdigi ýa-da bilmejekdigi barada doly maglumat berilmändir.

Okalan sany: 198   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05876 sek. ýüklenen baýt: 30320