Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
“POLAROID”-DEN TÄZE FOTOENJAM “SNAP +”
Ýazylan wagty: 18 января 2016 Ýazan NEXTTM

“POLAROID”-DEN TÄZE FOTOENJAM “SNAP +”

Ady rowaýata öwrülen fotoenjam kysymy hasaplanýan Amerika merkezli “Polaroid” şereketi “Snap” görnüşli fotoenjamlarynyň hataryna ýene-de birini goşdy. ABŞ-nyň Las Wegas şäherinde geçirilen “CES 2016” şüweleňinde köpçülige hödürlenen bu tehnologiýa 13 megapiksel durulyga eýe bolan “Polaroid Snap+” fotoenjamydyr. Şereketiň täze “Snap+” fotoenjamyda 3.5 inç ululygynda Full HD durulykly LCD ekrany we 13 megapiksel durulygyndaky CMOS sensory ýerleşdirilipdir. Bu enjam alnan suratlary “Zero Ink” tehnologiýasynyň kömegi bilen dessine çykarmak aýratynlygyna eýedir. Dört dürli reňkde satuwa çykarylmagy göz öňünde tutulýan enjamda  128 gigabaýtlyk microSD  karty durmuşyň ajaýyp pursatlaryny köpräk almaga ýardam edýär. Şeýle hem “Snap+” enjamy “Android” we “iOS” ulgamlary arkaly işleýän mobil enjamlardan ugradyljak suratlary çykarmaga ukyplydyr. “Polaroid Snap+”-yň 2016-njy ýylyň dördünji çärýeginde köpçülikleýin satuwa goýberiljekdigi mälim edildi.

Okalan sany: 257   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05946 sek. ýüklenen baýt: 30241