Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
2016-NJY ÝYLYŇ 5-NJI APRELI 5-NJI MAÝY ARALYGYNDA ÝURDUMYZDA GEÇIRILJEK “SAGDYNLYK WE BAGTYÝARLYK” ATLY KÖPÇÜLIKLEÝIN BEDENTERBIÝE-SPORT WE SADGYN DURMUŞ-MEDENI ÇÄRELERINIŇ
Ýazylan wagty: 29 марта 2016 Ýazan Mayichka

2016-NJY ÝYLYŇ 5-NJI APRELI 5-NJI MAÝY ARALYGYNDA ÝURDUMYZDA GEÇIRILJEK “SAGDYNLYK WE BAGTYÝARLYK” ATLY KÖPÇÜLIKLEÝIN BEDENTERBIÝE-SPORT WE SADGYN DURMUŞ-MEDENI ÇÄRELERINIŇ


MEÝILNAMASY


 


 


T/b


 


Geçirilýän


çäreleriň ady


 


Çäreleriň geçirilýän


ýeri we wagty


 


 


Jogapkär


edaralar


2016-njy ýylyň 5-nji apreli, sişenbe


1


Ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň işgärleriniň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda uzak aralyga ylgaw (marafon) ýaryşy


Aşgabat şäheriniň


Köpetdag” şaýoly,


welaýat merkezlerindäki şaýollary,


sagat 07:00


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary,


Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz, Balkan welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri


 


2


 “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” aýy mynasybetli “Bedenterbiýe we sportda - Arkadagyň ýoly bilen!” atly ylmy-amaly maslahat


 Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty,


sagat 15:00


Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti


3


Ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreler


 “Galkynyş” bedenterbiýe sagaldyş toplumy,


welaýat merkezlerindäki 10 000 orunlyk sport toplumlary, etraplardaky sport desgalary, toplumlary we sport mekdepleri,


sagat 15:00


 


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary,


Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz, Balkan welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri


 


 


2016-njy ýylyň 6-njy apreli, çarşenbe


4


“Aşgabat - 2017-ä ýokary derejede taýýarlyk bilen türkmen sportunyň ösüşi” atly amaly maslahat


Häzirkizaman ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebi,


sagat 15:00


V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti


2016-njy ýylyň 5-8-nji apreli aralygynda


5


Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýygyndy toparlarynyň arasynda futbol boýunça “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly VII sport ýaryşlarynyň jemleýji ýaryşy


Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Gökje sport desgasy,


sagat 10:00


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň


jemgyýetçilik guramalary,


Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz, Balkan welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri


2016-njy ýylyň 6-8-nji apreli aralygynda


6


Taý boks boýunça Türkmenistanyň çempionaty


“Galkynyş” bedenterbiýe sagaldyş toplumy,


sagat 10:00


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Aşgabat şäher häkimlikleri


2016-njy ýylyň 5-8-nji apreli aralygynda


7


Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda woleýbol boýunça (oglanlar) “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly ýaryş


Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty, 


sagat 15:00


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi


2016-njy ýylyň 1-10-njy apreli aralygynda


8


Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda basketbol boýunça (oglanlar) “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly VII Uniwersiada 


 


D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty,


Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty,


sagat 15:00


Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, T

Okalan sany: 459   Jogaplar: ( 0 )


Sahypaň ýüklenen wagty 0,06230 sek. ýüklenen baýt: 95089