Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Meşhur efiopiýa staýeri
Ýazylan wagty: 01 июня 2016 Ýazan Mayichka

Meşhur efiopiýa staýeri ylgan wagtynda onuň göwresini özboluşly tutuşy näme bilen düşündirilýär?


10000 metre ylgamakda 1996-njy we 2000-nji ýyllaryň iki gezek olimpiada ýeňijisi Efiopiýaly Haýle Gebreselassie ylgan wagtynda göwresini üýtgeşik tutuşy bilen tapawutlanypdyr. Onuň çep eli sag ele seredende göwresine has ýakyn goýupdyr we üýtgeşik halda bükülipdir. Atletçi muny çagalygynda her gün okuw kitaplaryny edil çep elinde tutup, ir bilen mekdebe barýarka 10 kilometr, agşam bolsa öýe barýarka hem şonça ylgandygy bilen düşündiripdir.


Okalan sany: 336   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
01 июня 2016

Staýer bolsa uzak aralyga ylgamak bolýa öýdýân.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07843 sek. ýüklenen baýt: 30011