Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Baýrama bagyşlandy
Ýazylan wagty: 07 мая 2013 Ýazan Mayichka


    Maý aýynyň 3-ne Beýik ýeňşiň 68 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda “Watançylyk” ady bilen Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýaryşda hormatly birinji orna Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň okuwçylary mynasyp boldular. Ikinji orna 41-nji orta mekdebiniň okuwçylary, üçünji ýere bolsa, 13-nji orta mekdebiň topary mynasyp boldular.

Okalan sany: 395   Jogaplar: ( 2 )

Mayichka
07 мая 2013

Beýik ýeňşiň 68 ýyllygy mynasybetli geçirilýän çärelerden habaryňyz bar bolsa biziň bilen paýlaşyň

marala
07 мая 2013

sag bol awtordiablo ýetirip duryň


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07120 sek. ýüklenen baýt: 30048