Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
URUŞ HAKDA, BEÝIK ÝEŇIŞ HAKYNDA
Ýazylan wagty: 08 мая 2013 Ýazan Mayichka

 


 


Kynlyk bilen Beýik Ýeňşe ýetildi,


Kän pidalar bilen duşmandan dyndyk.


Bu gün bizde näçe şatlyk bar bolsa,


Bar şonça-da ýüregmizde gamgynlyk.


                      ******                                                                                                 Esgerleriň gany bilen ýazylan


Şol urşuň taryhy ýazylar şindem.


Ýöne indi galam bilen ýazylýar,


Geçip ençe ýatlamalaň içinden.


                      ******


Açyklygna galdy esgeriň gözi,


Sarsman ýatyr ýaragyna ýapyşyp


Dem alanok tüsse ysly howadan


Hem görenok gök asmanyň ýanyşyn.


                      ******


Siňe bakyp geljek ýerne duşmanyň


Jansyz göwrä güýjün jemläp ýatyr ol


Ganymyna ýaragnyň nilini


Hem açyk gözlerin çenäp ýatyr ol.


                      ******


Atsyz-sorsuz ýitdi söweşde esger,


Ýok onuň  mazary ýerde,


Ýok onuň mazary suwda,


Ýok onuň mazary gökde,


Hiç ýerde ýok ondan nyşan,


Ýiten esgerlere derek,


Ýitirlen esgerlere derek-


Ýetilen uly ýeňiş bar


Hemem uç gyraksyz ýaýylyp ýatan-WATAN.


Okalan sany: 611   Jogaplar: ( 1 )

NEXTTM
09 мая 2013

goodsag bol, 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15392 sek. ýüklenen baýt: 37251