Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
“ Japbaklar ” (Gurjak teatry)
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan NEXTTM

“ Japbaklar ” Awtory  we  režissýory : Türkmenistanyň  halk  artisti  N. Keşikow
Režissýoryň  assistenti : Y. Durdyýew.
 Hudožnigi  : Ýa. Muhammetgulyýew.
Saz  bezegi : N.Hojaýew.
                            
                           

“ Japbaklar ”  iki  bölümden  ybarat  gülkili  oýun. Ol  il  içinde  meşhur  bolan  Japbaklar  hakyndaky  erteki-rowaýatlar  esasynda  döredilipdir. Millilige  ýugrulan  bu  oýunda  ir  wagtda  gadymy  türkmen  obasynda  atadan  ýaşlykda  ýetim  galan  dört  sany  doganlaryň  başdan  geçiren  wakalary  barada  söhbet  açylýar. Biri –birine  basdaş, biri –birine  meňzeş  bolan  doganlaryň  ulusynyň  ady  Japbak, beýlekisiniň  ady  Ýapbak, üçünjisiniň  ady  Mapbak, iň  kiçisiniň  ady  bolsa  Topbak. 

 
Ýöne  olar  uly  doganynyň  yzyna  düşüp  ýöreni  üçin  il  içinde  Japbaklar  diýlip  atlandyrylýar.
 Japbaklar  agzybirligi, dostlugy, erkinligi  eý  görýärler. Özleri  hem  ötgür, ýiti  şorta  sözleri  bilen  tanalýarlar. Olar  her  hili  kynçylykly  ýagdaýda-da  gam-gussa  çümmän  şadyýan  bolmagy, öz  mertebesini  saklamagy  başarýarlar.

Okalan sany: 2258   Jogaplar: ( 2 )

Krassavchik
20 мая 2013

haladym!!!

Mayichka
20 мая 2013

sagboluň


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10039 sek. ýüklenen baýt: 31819