Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
“Ýartygulak” spektakly (Gurjak teatry)
Ýazylan wagty: 21 мая 2013 Ýazan NEXTTM
             
“Ýartygulak” spektakly  halk  döredijiligi  esasynda  sahnalaşdyrylan  eserdir. Onda  kyn  güne  düşen  garyp  maşgalanyň  zürýatsyzlyk  zary  we  gün-güzeranynyň  kynçylyklary  hakynda  gyzykly  gürrüň  berilýär. 

Çaga  gözi  düşen  adam, onuň  örän  kiçijikdigine  seretmezden, ony  ogullyga  alýar. Ol  oňa  guwanýar, ony  söýüp  “Ýarygulak” diýip  at  goýýar.  Bu  kiçijik  oglan  uly  adamyň  ýerine  ýetirip  bilmeýän  işlerini  amala  aşyrýar. Ýartygulagyň  batyrlygy,  gaýduwsyzlygy, akyl-paýhasy  eseriň  dowamynda  täsin  wakalaryň  üsti  bilen  ösdürilýär.  
Dramaturg  Hemra  Şirow  “Ýartygulak” pýesasynyň  üsti  bilen  erkinligiň, agzybirligiň  gymmatyny  teswirleýär.

Okalan sany: 849   Jogaplar: ( 3 )

marala
21 мая 2013

gyzykly sepektaklllar hakynda ýazýaňyz ýöne haçan näçede teatrda görkeziljegi barada ýazaňyzok, eger bilýän bolsaňyz haýys! awtor sag bol gyzykly haladym

Sasoltan
21 мая 2013

roflnbsp;on gurjak tatrynda bu spektaklyna seretdimgyzykly boldy

Mayichka
21 мая 2013


09 telefon edip teatryň belgisini alyp, oýnuň wagtyny soraýmaly kyn däl Marala. ýartygulagyň kinosy hem gyzyklyja


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07319 sek. ýüklenen baýt: 31503