Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Degişme
Ýazylan wagty: 29 мая 2017 Ýazan NEXTTM
Gyz: Köp garaşdyrdynmy ? 
Oglan: Yoklay ziyany yok kitap okadym. 
Gyz: Alada etmedinmi? 
Oglan: Namani? 
Gyz: Bir sagat gija galdym şondada meni alada etmedinmi? 
Oglan: Aslynda alada etdim. 
Gyz: Şondandyrlay arkayn otyryp kitap okanyn. 
Oglan: Name etmelidim otyryp dyrnagymy iyeyinmi 
Gyz: Telefon etmegem kellane gelmedimi. Yolda mana birzat bolan bolsa name? 
Oglan: Hiç zat bolmandyra. 
Gyz: Yaman gynançly aytdynla . Bolan bolsa gowy bolardy diyan yaly 
Oglan: Nahilay sen. Gija galyan ozun gunakarde men bolyanmy 
Gyz: alada etmesen jan etmesen gunakar bolarsynda. 
Oglan: Onlera gija galjak adam jan edip habar bererdi 
Gyz: Jan etmedigim gowyda bolupdyr. Jan eden bolsam kitap okap otyrkan bimaza etjek ekenima. 
Oglan: bah kitap okamadyk bolsam name diyerdin suwagt . 
Okalan sany: 2279   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05819 sek. ýüklenen baýt: 33868