Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
18 ýaş
Ýazylan wagty: 03 июня 2017 Ýazan NEXTTM


Ýûregiñ bökûp dur,dûnýä sygañok,
Sähel zada gûlen 18 ýashym...
Uly dûnýä bir garaýsha degenok,
Wah özgesi ýalan 18 ýashym...

Duýmandyryn neneñ,nichik geçeniñ,
Bu toýlarda,tans oýnap serden geçenim,
Shol gözeliñ gözlerine gachanym,
Girdaba gark bolan 18 ýashym...

Cholashasym geldi dilber näzine,
Satashasym geldi söýen gyzyma,
Biygtyýar dushdyñ gitdiñ yzyna,
Ýatlamadan gelen 18 ýashym...

Göz astyndan ogryn-ogryn bakmalar,
Wada berýär wagty bilen chykmaýar,
Agsham ay yshkyna shöwûr chekmeler,
Bar wagtymy alan 18 ýashym...

Ähli ahmyr armanlary alardym,
Indi näme etjegimi bilerdim,
Shu diläniñe bitse ýatyp dilärdim,
Ýeke gezek dolan 18 ýashym...

Ðiýdi shahyr gury hyýal haýyshyñ,
Ýyllar gulagyma çakdy çawushyn,
Shindiki ýashlardan etjek haýyshym,
Gadyryny biliñ 18 ýashyñ!!!

Beýik Saparmyrat Tûrkmenbashy!
Okalan sany: 1555   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05485 sek. ýüklenen baýt: 33122