Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
SEBAP NAME ???
Ýazylan wagty: 20 ноября 2012 Ýazan Magnit
Name uçin turkmenler bir-biriniň aýagyndan aslyşyp bir -birine goruplik edip ýorlerka???????????? SEBAP NAME ???????????? Yonekeyje Mysal:

- işlap duran turkmen saýtlaryna ataka edyaler, edyanem turkmen!  Öz saytlaryna adam çekjek bolyandyklary dushnikli, yone zorluk bilen adamlary mejbur edip saytyna getirjek bolmak samsyklyk, gowy zatlar doredilse adamlan ozi ylgap barar !!!!!!!!!!!!!!!! 

dine sayt meselesinde-de dal durmushdada sheyle, biri bayasa gonshysynyn gozi çykjak. umuman goruplik bizin ganymyzda barmyka ya bashka yerden çykdymyka mena dushunemmok, 


garaz bolşumyz şu bolsa turkmen ösman geçer ...................
Okalan sany: 597   Jogaplar: ( 11 )

Magnit
20 ноября 2012

unknw TALYPLAR.COM YAPYK, ERTIR.COM YAPYK NAME UCIN ATAKA EDYALER DUSHINEMMOK unknw 

permann
20 ноября 2012

dogry....

HEZRET
20 ноября 2012

menem biri bn habarlashjak bolyan hich bolanogay bu ... name un beyleka !

assassin
20 ноября 2012

Dogrydanam name un shu sayta ataka edenoklarka? Shun adminleri edya diysemem yalanchy, sebabi saytyn eyesi eshidishima gora tmda anarda ataka etmek un on yaly inet yokmyka diyyan...

bayko
21 ноября 2012

Yokary cykmak un ayagyndan galdyryalar, a turkmenler biri galyp ugrasa ayagyndan cekyaler!

happyboy
21 ноября 2012

MaRioCasaS
21 ноября 2012

Yyklysan bashgalajak, galsan aslyshshak

NEXTTM
22 ноября 2012

happyboyiki,  happyboy ikiňem bir adam, kimden görjegiňizi bilmän, töhmet atmaňow, hapaçylyk etmäň NEXT-da !!! Menem garşy çykýan şeýle bolgusyzlyklara. Türkmen saýtlaryna kim hakçylyk edýän bolsa, gözi çyksyn !!! Kim garşy bolsa-da aýdaýsyn.

NEXTTM
22 ноября 2012

happyboyiki,  happyboy ikiňem bir adam, kimden görjegiňizi bilmän, töhmet atmaňow, hapaçylyk etmäň NEXT-da !!! Menem garşy çykýan şeýle bolgusyzlyklara. Türkmen saýtlaryna kim hakçylyk edýän bolsa, gözi çyksyn !!! Kim garşy bolsa-da aýdaýsyn.

Mayichka
22 марта 2013


Biziň saýtymyza şek ýetireniň eli gurasyn...

Mayichka
22 марта 2013


Biziň saýtymyza şek ýetireniň eli gurasyn...


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13897 sek. ýüklenen baýt: 34514