Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Buşlyk! Buşlyk! Buşlyk!
Ýazylan wagty: 17 сентября 2017 Ýazan Mayichka
Buşlyk Hormatly Prezidentimiz! Buşlyk eziz ildeşler! Aşgabat 2017 niň açylyş dabarasy bašlandy. Hormatly ildeşler, gadyrly Türkmenistan döwletimiziñ raýatlary!!! Gutly bolsun!!!

Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziñ taryhyna Altyn harplar bilen ýazyljak. Biziñ ählimiziñ sabyrsyzlyk bilen garaşan. Ýapyk binalarda we söweş sungatlary boýunça, V  Aziýa oýunlarynyñ ajaýyp açylyş dabarasyna. Türkmenistanyñ teleýaýlymlaryñ ählisinde şu wagt, gönü ýaýlymda tomaşa edeliñ!!!

Diñe öñe jan watanym  Türkmenistanym!!!
Okalan sany: 703   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
17 сентября 2017

Uzak wagtdan bäri sabyrsyzlyk bilen garaşyp ýören şanly senämiz hem gelip ýetdi...
⭐ 17. SENTÝABR BIZ ÜÇIN TARYHY SENE ⭐ ✅ BU GÜN ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA 5. AZIÝA OÝUNLARYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY BOLDY. BU ULY SPORT ÇÄRESINE AZIÝADAN WE OKEANIÝADAN (taryhda 1. gezek) 5000-E GOLAÝ TÜRGENLER GATNAŞŸARLAR. SIZIŇ HER BIRIŇIZI ŞEÝLE ŞANLY WAKA BILEN TÜÝS ÝÜREKDEN GUTLAÝARYS !  BIZ HEM ÖZ TÜRKMEN TÜRGENLERIMIZI ULY JOŞGUN BILEN GOLDARYS. 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06013 sek. ýüklenen baýt: 30510