Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär
Ýazylan wagty: 06 ноября 2017 Ýazan NEXTTM

Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär

Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär

Döwrebap köpöýli jaý demirgazyk sebitiň merkeziniň ýaşaýyş jaý gaznasyna goşuldy. „Atalyk gurluşyk“ şahsy kärhanasynyň hünärmeneri Baýdak köçesinde dört gatly, 16 öýli jayy bina etdiler. 

Bu jaýda otaglarynyň ýerleşii gowulandyrylan üç we iki otagly giň öýler bolup, olarda oňaýly ýaşaýyş üçin zerur şertleriň ählisi döredilen. Üç otagly öýüň umumy meýdany 140 inedördül metrdir. Oňaýly öýlerde ammar otagy bar, onuň eýwany aýnalanan. Onuň golaýyndaky meýdança abadanlaşdyrylyp, ol ýerde gezelenç we oýunlar zolaklary göz öňünde tutulan.

Okalan sany: 117   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07261 sek. ýüklenen baýt: 30464