Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenabatly sürüjiler bellenileninden 13 müň tonna golaý artyk ýüki daşadylar
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM

Türkmenabatly sürüjiler bellenileninden 13 müň tonna golaý artyk ýüki daşadylar

Türkmenabatly sürüjiler bellenileninden 13 müň tonna golaý artyk ýüki daşadylar

Türkmenistanyň  Awtomobil ulaglary ministrliginiň Türkmenabatdaky kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynyň dowamynda halk hojalyk ýükleriniň 480 müň tonnasyny daşamaklyk meýilleşdirildi. Edilen iş bolsa bellenilenden 12 müň 900 tonnadan hem gowrakdyr. Agzalan döwürde kärhana boýunça alnan girdejileriň pul hasabyndaky möçberi 4 million 952 müň manatlyga deň boldy. Bu ugurdaky ösüş bolsa 105 göterime barabar boldy.

Okalan sany: 95   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05406 sek. ýüklenen baýt: 29902