Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Aşgabadyň günbatar böleginde täze ýaşaýyş jaý toplumy emele geler
Ýazylan wagty: 09 ноября 2017 Ýazan NEXTTM

Aşgabadyň günbatar böleginde täze ýaşaýyş jaý toplumy emele geler

Aşgabadyň günbatar böleginde täze ýaşaýyş jaý toplumy emele geler

Ýakyn geljekde Aşgabadyň günbatar böleginde 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat toplum gurlar. Bu barada düýn Türkmenstanyň Prezidentine teklip berildi.

Balkan welaýatyna saparynyň çäklerinde türkmen döwletiniň Baştutany bu toplumda göz öňüne tutulýan binalar bilen tanyşdyryldy. Döwlet Baştutanyna şeýle binalaryň 68-sinden we 54-sinden ybarat bolan ýaşaýyş toplumlarynyň çyzgylary görkezildi. Olaryň durmuş düzümleri bilen ugurdaş guruljak desgalaryň hataryna kiçi elektrik bekedi, mekdep, çagalar bagy, bazar, söwda merkezi, “Toý mekany”, ýaşyl zolaklar we beýlekiler girer.

Okalan sany: 117   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06823 sek. ýüklenen baýt: 30160