Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmen pälwanlary Stambulda geçirilýän dünýä çempionatynda şowly çykyş edýärler
Ýazylan wagty: 04 декабря 2017 Ýazan NEXTTM

Türkmen pälwanlary Stambulda geçirilýän dünýä çempionatynda şowly çykyş edýärler

Türkmenistanly pälwanlar Stambulda kuraş göreşi boýunça geçirilýän dünýä çempionatynda medallaryň 7-sine eýe boldular. Ýygyndy toparymyzyň hatarynda Aşgabatda sentýabrda geçen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda baýrakly orunlary eýelän güýçli türgenler bar. 

4-nji dekabrda tamamlanýan dünýä birinjiligine 35 ýurtdan türgenleriň 270-si gatnaşýar. 

60 kilograma çenli agramda çykyş edenleriň arasynda Şamuhammet Gurbanow kümüş medala eýe boldy. Mundan başga-da ýygyndy toparymyzyň baýraklarynyň üstüni bürünç medallaryň 6-sy doldurdy. 

Erkekleriň arasynda 66 kilogram agramda çykyş eden Marat Orazow we Erkin Omurzakow, şeýle hem 73 kilogram agramda bäsleşen Begenç Baltaýew bu medallaryň eýeleri boldular. 

Zenanlaryň arasynda bolsa 63 kilograma çenli agramda çykyş eden Gülşat Nasyrowa, Mähriban Gurbanowa (57 kg), Zarina Saparowa (48 kg) dagy bürünç medala mynasyp boldular.

Okalan sany: 90   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05986 sek. ýüklenen baýt: 32965