Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek boýunça Karara gol çekdi
Ýazylan wagty: 04 января 2018 Ýazan NEXTTM
Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek boýunça Karara gol çekdi
 
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Garajaýew Annageldä berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwletgeldi Annabaýramowiç Annamuhammedow Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary – Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň dolandyryjysy wezipelerine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslangylyç Orazgyjyjowiç Gylyjow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary – Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Amangeldiýewiç Amanow “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
Okalan sany: 90   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08662 sek. ýüklenen baýt: 30265