Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe işgärleri wezipelere belledi
Ýazylan wagty: 05 января 2018 Ýazan NEXTTM
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe işgärleri wezipelere belledi
 
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda:

Guwançali Mämmetguliýewiç Baýramow Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary wezipesine;

Azat Muhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine;

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň orunbasary wezipesinde işlän Annadurdy Erkinowiç Kösäýew Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
Okalan sany: 99   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07636 sek. ýüklenen baýt: 29187