Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar

 

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd» kompaniýasy Malaýziýanyň «PETRONAS» Tehnologiki uniwersitetinde 2018-2019-njy okuw ýylynda okamak üçin dalaşgärleri kabul edip başlaýar.

*Maşyngurluşygynyň tehnologiýasy
*Himiki maşyngurluşyk
*Nebitgaz çykarmagyň tehnologiýasy
*Elektrika we elektronika
*Geologiýa we geofizika 
*Maglumat kompýuter tehnologiýalary/Işewür maglumat bermegiň ulgamy

Resminamalar kabul edilende şu aşakdaky görkezijiler göz öňünde tutular:

1.Ýaşy: 17-23 ýaş
2.Maşgala ýagdaýy: öýlenmedik/durmuşa çykmadyk
3.Iňlis dilini bilişine bildirilýän talaplar 
- IELTS boýunça iň pes bal 5.0 ýa-da 
- Iň pes bal TOEFL PBT 500 
4.Orta mekdebi matematika, himiýa, fizika hem-de inžener ylmyna degişli bolan beýleki 2 ders boýunça gowy we has gowy netijeler bilen üstünlikli tamamlamagy. 
5. Merkdepden daşary çärelere işjeň gatnaşmagy 
6.Güýçli liderlik häsiýetleri

Zerur bolan resminamalaryň sanawy:

-Bellenen nusgadaky sowalnama. 
-Pasportyň göçürmesi (ýerli we daşary ýurt)
-doly orta bilim hakyndaky attestatyň göçürmesi 
-Sertifikat hem-de TOEFL/IELTS ballaryň tassyklamasy 
-3,5*5 möçberdäki 9 sany surat (mawy fon)
-Dalaşgäriň täzelenen rezýumesi 
-Beýleki bar bolan sertifikatlar ýa-da ugrukdyryjy resminamalar

Zerur bolan resminamalaryň ählisi iňlis diline terjime edilmelidir we çap edilen hem-de elektron görnüşinde (kompakt-diskde) berilmelidir.

Resminamalar “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd” kompaniýasynyň edarasynda şu salgy boýunça 2018-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli kabul ediler: Aşgabat şäheri, 744027, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy köçesi, 81 (blok B).

Talaplara doly laýyk gelýän dalaşgärler geljekki synaglar we söhbetdeşlik üçin çagyrylar.

Okalan sany: 95   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19879 sek. ýüklenen baýt: 36331