Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Reklama
Gundogar-News.com - Türkmenistan hakda ÄHLI SORAGYŇYZA JOGAP...
Ýazylan wagty: 27 ноября 2012 Ýazan GundogarNews
Türkmenistan hakda HAKYKATY bilesiňiz gelýämi... Türkmenistan HALKYŇ GÖZI bilen... Türkmenistan hakda ÄHLI SORAGYŇYZA JOGAP diňe şu ýerden gözläp tapyp
bilersiňiz...  SIZ DOGRY SALGYDA... 

Okalan sany: 19378   Jogaplar: ( 1 )

Sungat
17 июня 2013

Saýta girip gördüm, tüweleme, gowy saýt, bezegi, bölümleri, hakykaty beýan edýänligi taýdan örän haladym. Gyzykly maglumatlar bar eken, köpüsini biz radio-teleweideniýeden hem eşdip bilemzok, üstesine Türkmenistan ýurdumyz hakda daşary ýurtly bilermenleriň hem garaýyşlary, pikirleri şol durşuna berilmegi örän ýerlikli. 


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12797 sek. ýüklenen baýt: 30332