Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
BAŸRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!!!
Ýazylan wagty: 08 марта 2018 Ýazan Mayichka
 Tebigat jahana seyle bir ajayyplygy ugradypdyr olam bahardyr. Seyle bahary adamzat zenana menzedyar. Dunyade in bagtly adam zenanlar. Goy zenan bagtlylygy her bir oyde hoküm sursin.Ähliňizi ÿetip gelen 8-nji mart baÿramyňyz bilen nexttm.com saÿtynyň agzalarynyň adyndan gutlaÿaryn!!! Mähribanlar sizi allam ÿüregiňizde beslän iň süÿji arzuwlaryňyza ÿetirsin!!! Bahar gülleri ÿaly mydama owadan boluň!!! 
Gule menzes gozel siz. Baydak boÿly gelin siz iň mahriban ene sen
Gullerem gozelligi senden owrenÿär yuzun nurdan, kalbyn hyjuwdan, ÿüregiň söygüden, gujagyň gülden doly bolsun!!! Hazynañyz bereketli, oyüñiz dowletli bolsun!!! 8 mart baÿramyňyz gutly bolsun!!!
Okalan sany: 451   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05149 sek. ýüklenen baýt: 28832