Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
El-Kuweýtde ýokary derejedäki türkmen-kuweýt gepleşikleri başlandy
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM

El-Kuweýtde ýokary derejedäki türkmen-kuweýt gepleşikleri başlandy

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow El-Kuweýte geldi. Türkmenistanyň we Kuweýtiň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Diwanynyň işleri boýunça ministri Şeýh Ali Al-Jarrah Al-Sabah, Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Geňeşçisi Halid Ýusef Al-Fulaji hem-de bu ýurduň beýleki resmi adamlary, şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýet agzalary garşyladylar.

Howa menzilinden Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni bellenilen kabulhana tarap--Kuweýt Döwletiniň Emiriniň «Baýan» köşgüniň «Al Jahran» binasyna ugrady. Bu ýerden türkmen Lideri biraz wagtdan Maslahatlar merkezine geldi.

Bu ýerdäki meýdançada Türkmenistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy geçirilip, mahsus bolan hemme hormatlar bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Kuweýtiň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen, Emir Şeýh Sabah Al-Ahmed Al- Jaber Al-Sabaha bolsa Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrdylar.

Soňra Maslahatlar merkeziniň uly mejlisler zalynda iki ýurduň wekiliýetleriniň giňişleýin düzümde gepleşikleri başlandy.

Okalan sany: 132   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05583 sek. ýüklenen baýt: 31783