Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Woleýbol oýnunyň emelleri barada gysgaça düşünje.
Ýazylan wagty: 11 апреля 2018 Ýazan Mayichka
Woleýbol oýnunyň emelleri barada umumy düşünje Woleýbol oýnunyň emelleri – bu ýaryşda üstünlikli çykyş etmek üçin oýunça zerur bolan emeller tilsiminiň toplumydyr. Woleýbol oýnunyň dürli oýun wagtynda woleýbolçylaryň özlerine zerur bolan ýöriteleşdirilen topy kabul etmek, garşydaşyň hüjüm urgusyna böwet goýmak, hüjüm etmek we topy oýna girizmek ýaly usullaryň birnäçesini öz içine alýar. Hüjüm emelleri - bu dürli taýýarlyk durgularyny we dürli hereketlerini, topy oýna girizmegi, hüjüm urgusy üçin ýokardan berilýän toplary, hüjüm urgusyny we topy ýokardan toruň üstünden garşydaş meýdança geçirmegi öz içine alýar.
Okalan sany: 81   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05158 sek. ýüklenen baýt: 29097