Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Emeli hemralar arkaly goýberilýän teleýaýlymlar we sanly teleýaýlymlar
Ýazylan wagty: 13 мая 2018 Ýazan Mayichka
Emeli hemralar arkaly goýberilýän teleýaýlymlar we sanly teleýaýlymlar
Emeli hemra arkaly goýberilýän teleýaýlymlaryň umumy häsiýetnamasy. we ulanylyşy. Sanly teleýaýlymlaryň umumy häsiýetnamasy. Sanly şekilleriň göwrümi. Sanly teleýaýlymyň ulanylyşy.Telewideniýe Köpçülikleýin habar beriş ulgamynyň tehniki serişdesi hökmünde. Efir telewideniýesi-signallaryň telediňler arkaly ýaýradylmagy. Kabel telewideniýesi-kabel geçirijileri arkaly telesignallaryň ýaýradylmagy. Sputnik telewideniýesi-emeli hemralar,ýagny ýörite telewizion gurluşly enjamlaryň ýeriň golaýyndaky giňişlige çykarylmagy arkaly telesignallaryň ýaýradylmagy. Teleradio ýaýlymlaryny goýberýän sputnik ulgamy. Tolkunlary ýazyp alyjy-kabul ediji gulluklar we iberiji gulluklar.Tolkunlary ýazyp alyjy-kabul ediji gulluklar-ýerdäki iberiji stansiýalar bilen sputnikleriň arasyndaky aragatnaşyklary amala aşyryjy gulluklar.
Okalan sany: 90   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,11329 sek. ýüklenen baýt: 29265