Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet
Ýazylan wagty: 24 мая 2018 Ýazan Mayichka
Žurnalistiň doredijiliginde nazaryýet.
Häzirki döwürde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin hünärmenleriň taýýarlanylyşy. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň dürli görnüşleri üçin hünärmenleriň ýokary okuw mekdeplerinde taýýarlanmagy. Ýokary bilimli žurnalist hünärmänleriň taýýarlanmagynyň ähmiýeti. Ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika bilim ulgamynda esasan žurnalistika, gumanitar-taryhy bilimler, jemgyýetçilik-ykdysady bilimler ýaly ugurlar boýunça bilimleriň öwredilişi. Žurnalistika hünärine umumy häsiýetnama berilmek bilen onuň awtorlyk, redaktorlyk, guramaçylyk işi ýaly görnüşleri barada başlangyç düşünje berilmegi we döredijilik işiniň bu görnüşiniň jemgyýetiň ösüşiniň her etapyndaky durmuşy kanunalaýyklyklara baglylykda ösüş ýollarynyň açylyp görkezilişi.
Okalan sany: 72   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07790 sek. ýüklenen baýt: 29078