Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
World wide web tehnologiýalarynyň taryhy
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
World wide web tehnologiýalarynyň taryhy
Habarlaryň ýerleşdirilişiniň görnüşleri. Web saýtlaryň maksatnama üpjünçiligi.Internetiň üsti bilen müşderilere elektron poçta hyzmatlarynyň amala aşyrylyşynyň iýerarhiki we giper tekst usullary. Olaryň biri-birinden tapawutlary. Iýerarhiki usulyň Сuper atlandyrylýan goşmaçada ulanylyşy. Giper tekst usulynyň Web-brauzer goşmaçasynda ulanylyşy. Web tarapyndan hödürlenilýän hyzmatlaryň häzirki döwürde giňden peýdanylyşy. Gipertekst maglumatlary we resminamalary tertip boýunça ýerleşdirmek we gözläp tapmak usuly. Bu usulda maglumatlary belli temalar boýunça ýa-da şol temalara degişli maglumatlar boýunça ýerleşdirmek we gözläp tapmak mümkinçiligi. Web hyzmatlarynyň döremegi, tematiki aýratynlyklary.
Okalan sany: 70   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06982 sek. ýüklenen baýt: 29012