Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Şriftografiýa
Ýazylan wagty: 29 мая 2018 Ýazan Mayichka
Şriftografiýa
Şrift-metbugat işiniň esasy hökmünde.Ýazuw üsti bilen berlen habarlaryň adamlar tarapyndan çalt kabul edilmegi. Görüş arkaly kabul edilen maglumatlaryň adamyň aňynda uzak wagtlap saklanylmagy. Ýazuw üsti bilen berlen maglumatlara täzeden seretmek, okamak mümkinçiligi.Gazet-žurnal bezeginde şriftografiýanyň (ýazuw grafiksy) ähmiýeti. Slawýan we latyn elipbiýine esaslanýan ýazuwlaryň grafiki esaslary, Grek ýazuw şriftleri. Latyn şriftleri. Erkin görnüşli şriftler. Göni görnüşli şriftler.Bu şriftleriň tekstlerde ulanylmagy, tekstiň mazmunyna görä saýlanyp alnyşy. Şriftiň taryhy klassifikasiýasynda(bölünişinde)esasy bellenilýän görnüşler.1). Antikwa şriftleri; 2). Yegipet şriftleri; 3). Grotesk şriftleri. Şriftlere bildirilýän talaplar: gigiýena, önümçilik, okamaga ukyplylyk.
Okalan sany: 71   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10863 sek. ýüklenen baýt: 28986