Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
WELOKROSS
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
WELOKROSS- ýörite gurluşly welosipedlerde geçirilýän kross ýaryşy. Tehniki taýdan welosportuň bu ýaryşy iň bir çylşyrymly we haýal ýöreýän görnüşi (krosçularyň ortaça tizligi 20 km/s).Düzgün boýunça welokrosçular, dürli hili ýodajyklardan, agaçlaryň köklerinden, ganawlardan çukurlardan (garym), depelerden ybarat bolan hem-de emeli päsgelçilik goýlan açyk meýdanda we tokaý zolagynyň içi bilen 2,5-3,5 km çenli halkalaýyn aralygy birnäçe gezek geçmeli. Welokros boýunça ilkinji ýaryşlar 1902-nji ýylda Fransiýada geçirildi. 1924-nji ýylda ilkinji halkara ýaryşlar we 1950-nji ýylda ilkinji dünýä ýaryşlary Parižde geçirildi.
Okalan sany: 58   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08084 sek. ýüklenen baýt: 28787