Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
KORS-KANTR
Ýazylan wagty: 04 июня 2018 Ýazan Mayichka
KORS-KANTR-tekiz we beýikli-pesli ýollarda geçirilýän mauntinbaýk (dag welosipedi) boýunça ýaryşyň bir görnüşi. Geçmeli aralyk emeli we tebigy päskelçilikden ybarat.Häzirki zaman adaty kros-kantri ýaryşy 1,5-2 sagada çenli dowam edip geçmeli arkaly 5-9 km 3-7 aýlawdan ybarat. 1996-nji ýyldan bäri welosportuň mauntinbaýk ýaryşynyň diňe kros-kantri boýunça ýaryşyň şertleri ütgeýär, päsgelçilikler çylşyrymlaşýar. Kros-kantri welosportuň iň ýönekeý we howpsuz görnüşi.
DAUNHIL (“daunhil” iňliçe: downhil- “baýyrdan aşak inmek”) - dag welosiped ýaryşynyň ekstremal görnüşi. Bu ýaryşyň maksady aralygy wagt boýunça geçmek. Adaty daunhill trassasy kert iniş ýodalaryndan, oňaýsyz öwrümli çukurlardan, depelerden ybarat. Welosipedçiniň ortaça tizligi 50 km /s,1,5-2 km aralykda beýleki ortaça 500 metr üýtgeýär. Umuman, welosiped giň ýaýran ulagdyr. Bu amatly ulagy düz-de, dagda-da sürmek bolýar.
Okalan sany: 59   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05504 sek. ýüklenen baýt: 29098