Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Lukman-bedenterbiýe maslahat berme
Ýazylan wagty: 06 июня 2018 Ýazan Mayichka
Lukman-bedenterbiýe maslahat berme
Lukmançylyk işiniñ bu görnüşi sagdyn adamyñ ýa-da näsagyñ saglyk öýlerinde ýerleşen lukman-bedenterbiýe dispanserine ýüz tutanda ulanylýar. Bu maslahat bermäniñ esasy maksady bolup bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak ýa-da olaryñ serişdelerini ulanmak bilen baglanyşykly soraglary çözmekden ybarat bolup durýar. Munda funksional synaglary ulanmak bilen çuñlaşdyrylan barlaglary hem geçirip bolýar. Käbir ýagdaýlarda maslahat pedagoga ýa-da tälimçä berilýär, beýleki ýagdaýlarda bolsa meýilleşdirilen lukmançylyk gözegçiligine gelen ýa-da öz-özüñi barlamak, fiziki agramlaryñ fiziologiýasy boýunça goşmaça maglumatlary almaga gelen türgene berilýär.
Okalan sany: 65   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07608 sek. ýüklenen baýt: 28934