Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Adam dünýäsi medeniýet hökmünde
Ýazylan wagty: 10 июня 2018 Ýazan Mayichka
Adam dünýäsi medeniýet hökmünde Taryh adamyň ýaşaýan öýüniň üstiünden, onuü şahsy durmuşynyň üstünden geçip gidýär. Mertebeler (titullar), ordenler ýa-da hökümet tarapyndan edilýän mahabatlar däl-de özbaşdak adamlar ony taryhy şahsyýete öwürýärler. Adamynyň medeniýet dünýäsi – bu däpler we dessurlar, bu kadalar we gymmatlyklar, bu döredijilik we serişdeler – ýagny, medeni durmuş diýip atlandyryp bolýan ähli zatlardyr. Ähmiýet, gymmatlyklar we kadalar. Ähmiýet diýen sözüň gysga manysy – mysal üçin, Platonyň filosofiýasynyň ähmiýeti, dine ynanmagyň musulmançylyk kadalary, matematiki formulalaryň ähmiýeti diýmekdir. Gymmatlyklar – bu mysal üçin, ýeriň ýa-da beýleki hususyýetçiligiň ykdysady gymmatlygy, diniň ylmyň, bilimiň ýa-da sazyň, demokratiýanyň ýa-da monarhiýanyň, durmuşyň ýa-da saglygyň gymmatlyklarydyr. Kadalar – bu edil standart bolmaklyga esaslanmak bilen, ahlak we hukuk kadalary, etiket kadalary, tehniki kadalar, goşgy düzlüş kadalary, eti taýýarlamagyň ýada- gök-önümleri ýetişdirmekligiň kadalary we beýlekileri öz içine alýar.
Okalan sany: 122   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10316 sek. ýüklenen baýt: 29127