Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Erk-islegleriňi terbiyelemegiň psihologik taraplary
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
Erk-islegleriňi terbiyelemegiň psihologik taraplary. Häzirki zaman sportunda aň hem beden taýdan berkeşen, durnukly we egsilmez erki ele alan türgen sportçular ýokary netijeler gazanyp bilýärler. Ýeňşe ýetmek üçin göreş sportçudan çylşyrymly päsgelçilikleriň birnäçesini, şol sanda ilkinji nobatda öz-özüňi ýeňip geçmek, öz gowy tarapyňy, ikirjiňlemeleriňi, göwniýetmezçilikleriňi ýeňip geçmegi talap edýär. Şu sebäpden hem meşhur türgen Ýuriý Wlasow özüniň sport baradaky ilkinji kitabyny ,,Öz-özüňi ýeňip geçmek” diýip atlandyrypdyr.
Okalan sany: 61   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05825 sek. ýüklenen baýt: 28828