Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Päsgeçilik
Ýazylan wagty: 11 июля 2018 Ýazan Mayichka
Päsgeçilik diýlip ýeňil atletika ylgawyndaky päsgelçilikler (barýerler), lyžaly ýaryşda ýokary galyş, suwda ýüzmekde yza öwrülmeler we ş.m. aňladylýar. Olary ýaryş wagty hakykatdan-da ýeňip geçmeli bolýar. Şeýle hem aralygyň uzaklygy, ony ýeňip geçmegiň möçberi, göterilmeli daşyň agyrlygy, göreşde ýa-da sport oýunlarynda garşydaşyň hüjüm ediş hereketleri-de päsgelçilik bolup hyzmat edip biler. Howa şertleri, sport binalarynyň ýagdaýynyň we hiliniň pesligi, enjamlaryň köneligi we ş.m beden maşklaryny ýerine ýetirmäge goşmaça böwetdir päsgelçilikleri döredip biler.
Okalan sany: 51   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05453 sek. ýüklenen baýt: 28741