Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Gurbanlygyń ýaşy
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
Gurbanlygyń ýaşy

Gurban ediljek goýun we geçi malynyń bir ýaşyny dolduryp iki ýaşyna;
 sygyr we gäwmüşiń iki ýaşyny dolduryp üç ýaşyna; 
düýe malynyń bolsa bäş ýaşyny dolduryp alty ýaşyna giren bolmagy şertdir. 

Hezreti Pygamberimiz bir hadysynda: “Her haýwanyń ýaş tarapdan laýyk bolanyny gurban ediń. Eger kyn ýagdaýda galsańyz, onda goýunyń alty aýyny dolduran guzysyny hem gurban edip bilersińiz” buýurmak bilen, bir ýaşyna ýeten ýaly iri we gurat bolan alty aýlyk toklynyň hem gurban edilip bilinjekdigini belläp geçipdir.

Okalan sany: 83   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05698 sek. ýüklenen baýt: 29488