Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
TANYŞ BOLUŇ !
Ýazylan wagty: 09 декабря 2012 Ýazan HEZRET
Ýene az wagtdan "National Geographic" žurnaly her ýylky geçirýän megaýaryşy (15 dekabr töweregi) boýunça öz ýeňijisini aýan eder. Elbetde ýaryşyň ýeňijisine berilmeli sowgat bilen tanyşsak, ol 10000 $ amerikan dollary we ABŞ-nyň paýtagty Waşingtona syýahat putýowkasydyr. Geliň NextTM-daşlar siziň dykgatyňyza şolardan has täsirlileri bilen tanyşdyraýyn.
MURSI taýpasyndan bolan çagaly aýal.
Namibiýa, Uolfiş-Beýdäki gotan.
BONOBA ene maýmyny öz maýmynjygy bilen.
Teneçir, Atbakar (Hudaýaty) we guran güljagaz.
ABŞ, Arizona ştaty, garry daragt.
Şri-Lankidäki balykçylyk.
HAMER taýpasyndan bolan gyz.
ABŞ, Ýuta ştaty, ARKA şekilli milli seýilgähi.
Gümmeziň aşagyndaky öý.

Ine görşüňiz  ýaly şular ýaly suratlar. Bulardan başgada suratlar köp. Elbetde özüm üçin täsirliräklerini ýerleşdirdim.
Okalan sany: 10120   Jogaplar: ( 1 )

HEZRET
10 декабря 2012

Minnetdar ýürejikleriňiz üçin !!! yahoo


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15112 sek. ýüklenen baýt: 30952