Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Lukmançylyk görkezijileri we gapma-garşy görkezijiler
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
Ýaşyna we taýýarlyk derejesine garamazdan, hemmeler ylgap bilýär. Sagaldyş ylgawyna we ýörişine lukmançylyk taýdan gapma-garşy görkezijileriň sany çäklendirilendir. Şu günki gün lukmanyň sagaldyş ylgawy we ýörişi boýunça sapaklara gapma-garşy görkezijileri anyk kesgitlemek üçin doly hem ýeterlik derejede taýýar däldigini ýatda saklamaly. Ol öz hödürnamalarynda juda seresaply hereket edýär. Elbetde, dogabitdi ýürek agyry, gan aýlanyşynyň ýetmezçiligi, ýürek urşunyň depginindäki ýetmezçilikler sagaldyş ylgawy bilen meşgullanmaga mümkinçilik bermeýär. Şeýle hem öz-özüňi bejermek hökmünde ylgaw bilen meşgullanmak howply bolup biler, aýratyn-da birnäçe keselleri soňky derejesine ýetirip bilmegi mümkin (inçekeseliň ýitileşmegi, süýji keseleniň aýry-aýry görnüşleri we beýlekiler). Umuman aýdylanda islendik keseliň ýitileşen pursatynda ylgamagyň gadagandygyny unutmaly däl.
Okalan sany: 75   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05839 sek. ýüklenen baýt: 29056