Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Habar beriş serişdeleri
Ýazylan wagty: 07 ноября 2018 Ýazan Mayichka
Çempionatyň geçirilýän ýeri bolan Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda  türkmenistanly we daşary ýurtdan gelen metbugat wekilleri, telewideniýe işgärleri üçin iş otagy ýerleşdirilen. Ol ýerde dürli ýurtlardan gelen žurnalistler, sport saýtlarynyň wekilleri we telewideniýe işgärleri üçin ähli mümkinçilikler döredilen.Metbugat merkezinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň, resmi saýtlaryň wekilleri çempionatyň gündelik netijelerini okyjylara ýetirip durýarlar. Türkmenistanda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny şöhlelendirmek, ýeňiş gazanan türgenler baradaky maglumatlary gyzgyny bilen halka ýetirmek metbugat we telewideniýe işgärleriniň paýyna düşýär.
Okalan sany: 92   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
07 ноября 2018

Ýurtda maglumatlar jemgyýetini kemala getirmek we onuň halkara gatnaşygyny üpjün etmek oňaýly maglumatlar giňişligi döredilende mümkin bolýar. Bu giňişlik ýurduň sport, durmuş-ykdysady, syýasy we medeni ösüşine oňyn itergi berýär.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05477 sek. ýüklenen baýt: 29533